http://www.somondnaasisi.com/wp-content/uploads/2018/08/Teknoloji-Slider-1200x425.jpg

PATENTLİ VE ÖZGÜN, İNOVATİF PDRN TEKNOLOJİSİ

PN (Polinükleotidler), düşük moleküler ağırlıklı DNA parçasıdır.

Bir deoksiribonükleotid, bir DNA’nın monomeridir (veya tek ünitesidir).

Her deoksiribonükleotid, üç bölümden oluşur: bir azotlu baz, bir şeker deoksriboz ve bir veya daha fazla fosfat grubu.

Tüm Mastelli ürünleri PDRN teknolojisi ile original ekstraksiyon metodu ile üretilmekte olup, en yüksek puririfikasyon seviyesindedir.

Mastelli Biopharmaceutical tarafından patentlendirilen bu teknoloji, tamamen doğal kaynaklardan elde edilmektedir.

http://www.somondnaasisi.com/wp-content/uploads/2018/08/teknoloji-0001-700x700.png

BİODEGRADABLE ÜRÜNLER

Mastelli Biopharmaceutical ürünleri, tamamen biyolojik olarak parçalanır ve vücut tarafından emilmektedir. Polinükleotidler, fizyolojik nükleik asit katabolizmasında kendi metabolitlerini açığa çıkarırlar.

Uygulamadan 30 gün sonra histolojik değerlendirme:

  • Ürün tamamen emilir
  • Lokal irritasyon / toksisite belirtisi tamamen yoktur

Avrupa tıbbi malzeme normlarına göre,

Aşağıdakilerin belirtisi yoktur:

  • Lokal toksisite
  • Sistemik toksisite
  • Doğrudan temasla sitotoksisite
  • Alerjik duyarlılık
  • Deri reaksiyonu
  • Mutajenisite açısından negatif

ULUSLARARASI GÜVENLİK STANDARTLARINA UYGUNLUK

Tüm Mastelli ürünleri, San Remo/İtalya'daki Mastelli Biopharmaceutical tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Mastelli Biopharmaceutical 'de ürün ve müşteri güvenliği birincil amaçtır. Üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi ve düzenleyici ekipler, bu hedefe ulaşmak ve tüm dünyada istikrarlı, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için birlikte çalışırlar.

En son GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GLP (İyi Laboratuar Uygulamaları) ve ISO (Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu) kriterlerine uyan mevcut üretim tesisi, son teknoloji sistem ve makineler ile donatılmıştır. Tüm bu izinlerini korumak için İtalyan Sağlık Bakanlığı (AIFA) ve Istituto Superiore di Sanità (ISS) tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Enjektabl tüm ürünler CLASS III MEDICAL DEVICE ruhsatı ve tüm klinik çalışmaları ile Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 2014 yılı sonunda Türkiye pazarına sunulmuştur. Enjekte edilebilir ruhsatı ile tüm etkinlik ve güvenilirlik testleri ve çalışmaları güvenle kullanıma izin vermektedir.

http://www.somondnaasisi.com/wp-content/uploads/2018/08/tt01-250x100.png
http://www.somondnaasisi.com/wp-content/uploads/2018/08/tt02-250x100.png